Posted on — 20 May 2021

GoDataDriven en Pipple tekenen training partnership agreement

Amsterdam – GoDataDriven BV kondigt partnership aan met Pipple BV ter uitbreiding van trainingsaanbod binnen Nederland.

Pipple is een groep wiskundigen en econometristen met een onbevangen en creatieve manier van kijken naar data en bedrijfsprocessen. Sinds de oprichting in 2016 heeft het bureau meer dan 150 projecten succesvol uitgevoerd, voornamelijk binnen Banking & Insurance en Logistics. Voor elk project wordt een maatwerk oplossing ontwikkeld op basis van wiskundige- en artificiële intelligentie. In het verlengde hiervan liggen Pipple’s expertise en ambitie bij pro bono data science voor NGO’s om organisaties als het Nederlandse Rode Kruis (510) en de Ocean Cleanup toegang te geven tot deze geavanceerde oplossingen.

GoDataDriven heeft meer dan tien jaar ervaring in data en AI, met een focus op Data Science and Engineering consultancy en het trainen van meer dan 5.000 dataprofessionals per jaar. Het bedrijf, onderdeel van het snelgroeiende IT-adviesbureau Xebia, heeft solide partnerschappen opgebouwd met Cloudera, DataBricks, Google, Microsoft en Amazon en kondigt met trots zijn nieuwste samenwerking met Pipple aan.

“Het vinden van bedrijven met vergelijkbare culturen en vergelijkbare waarden is niet eenvoudig. Daarom zijn we erg blij dat we Pipple hebben gevonden en daar nu mee samenwerken. Van de mensen die ze aannemen tot de klanten die ze bedienen, het is een geweldige match. GoDataDriven’s uitgebreide curriculum, van Python voor Data Analisten tot Deep Learning Applied, Natural Language Processing, en Analytics Translation, zal beschikbaar worden gemaakt voor Pipple’s klanten. Pipple zal onze trainingen verrijken met haar diepe kennis van Banking & Insurance, Logistics en Healthcare.”

Giovanni Lanzani, Managing Director GoDataDriven Academy

“Pipple is een projectorganisatie die maatwerkoplossingen ontwikkelt om bedrijfsprocessen wiskundig te optimaliseren. Een deel van onze klanten heeft ook behoefte aan training in de technieken en tools die hiervoor gebruikt worden. De opleidingsprogramma’s van GoDataDriven bieden de oplossing en zijn daarmee een mooie uitbreiding van onze dienstverlening. Pipple en GoDataDriven zijn geen onbekenden voor elkaar, we zijn blij dat we door het aangaan van deze samenwerking ons aanbod wederzijds kunnen versterken.

Jeroen Haas, CEO Pipple

Meer informatie over Data & AI Trainingen


English below

Amsterdam – GoDataDriven BV announces partnership with Pipple BV to expand training portfolio for the Dutch market.

Pipple is a group of mathematicians and econometricians with an open-minded and creative way of looking at data and business processes. Since its founding in 2016, the agency has successfully executed more than 150 projects, mainly within Banking & Insurance and Logistics. For each project, a custom solution is developed based on mathematical and artificial intelligence. Additionally, Pipple’s expertise and ambition lie in pro bono data science for NGOs to give organizations such as the Dutch Red Cross (510) and the Ocean Cleanup access to these advanced solutions.

GoDataDriven has over ten years of experience in data and AI, focusing on Data Science and Engineering consultancy and training over 5,000 data professionals per year. The company, part of the fast-growing IT consultancy firm Xebia, has established solid partnerships with Cloudera, DataBricks, Google, Microsoft, and Amazon and is proud to announce its latest collaboration with Pipple.

“Finding companies with similar cultures and similar values is not easy. That’s why we are thrilled to have found and now partner with Pipple. From the people they hire to the customers they serve, it’s a great match. GoDataDriven’s extensive curriculum, from Python for Data Analysts to Deep Learning Applied, Natural Language Processing, and Analytics Translation, will be made available to Pipple’s customers. Pipple will enrich our training courses with its deep knowledge of Banking & Insurance, Logistics and Healthcare.”

Giovanni Lanzani, Managing Director GoDataDriven Academy

“Pipple is a project organization that develops custom solutions to optimize business processes mathematically. Some of our customers also need to be trained in the techniques and tools used for this. The GoDataDriven training curriculum offers a perfect fit and a great extension of our services. Pipple and GoDataDriven are no strangers to each other, but we are pleased that by entering into this partnership, we can mutually strengthen our offerings.”

Jeroen Haas, CEO Pipple

More information about Data & AI Trainingen

Explore more news